Nabízíme Vám...

Přátelské prostředí a individuální přístup,

věnujeme individuální pozornost každému dítěti a zároveň je naším cílem, aby zde děti cítily bezpečí, jistotu a důvěru v prostředí i v lidech, kteří s nimi pracují.
které je pro každého jednotlivce co nejvhodnější, věnujeme individuální pozornost každému dítěti a zároveň je naším cílem, aby se zde děti cítily co nejlépe. Přizpůsobujeme naše služby jejich individuálním potřebám.

Předškolní vzdělávání pro děti od 3 let zejména venku,

které se zaměřuje na vzdělávání venku za téměř každého počasí. Tento přístup k vzdělávání usiluje o to, aby děti měly co nejvíce možností pro poznávání a rozvoj světa kolem nich, a to prostřednictvím pobytu v přírodě.
které se zaměřuje na vyučování venku za téměř každého počasí. Tento přístup k vzdělávání usiluje o to, aby děti měly co nejvíce možností pro poznávání a rozvoj světa kolem nich, a to prostřednictvím pobytu v přírodě.

Skupina max. 15 dětí, kterým se věnují dva průvodci,

tento přístup zajišťuje, že děti dostanou dostatečnou individuální pozornost a podporu, navíc více průvodců zvyšují bezpečnost a dohled na děti.
tento přístup zajišťuje, že děti dostanou dostatečnou individuální pozornost a podporu, aby mohly plně využít výhody vzdělávání venku. Navíc, dva průvodci zvyšují bezpečnost a dohlížení na děti.

Předškolní vzdělávání s průvodci,

kteří děti s radostí a respektujícím přístupem provázejí jejich pozorováním a bytím v přírodě.
kteří děti s radostí a respektujícím přístupem provázejí jejich pozorováním a bytím v přírodě. Tito průvodci věnují pozornost nejen rozvoji dětí, ale také jejich potřebám a zájmům, a pracují s nimi tak, aby rozvíjeli jejich sebevědomí.

Vzdělávání s environmentálním obsahem

odehrávající se na zahradě, v lese a blízkém okolí nebo v dílně, kde se seznamujeme s tradičními řemesly, které jsou šetrné k životnímu prostředí.
odehrávající se na zahradě, v lese a blízkém okolí nebo v dílně, kde se seznamujeme s tradičními řemesly, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Také se snažíme seznámit děti zábavnou formou s naší historii.

Zázemí v jurtě a v dílně,

kde trávíme více času zejména v zimním období. Jurta nabízí unikátní prostor, který využíváme k odpočinku a za velice nepříznivého počasí. Dílna poskytuje prostor pro výuku tradičních řemesel, jako je zpracování vlny, drátkování, keramika apod.
kde trávíme více času zejména v zimním období. Jurta nabízí unikátní prostor, který využíváme i za nepříznivého počasí. Dílna poskytuje prostor pro výuku tradičních řemesel, jako je například hrnčířství, drátkování, zpracování vlny a mnohem víc…

Ceník

Cena je stanovena od počtu dnů v týdnu a jedná se o měsíční částku. Lesní klub patří pod neziskovou organizaci, není vedena v rejstříku MŠMT, a nepobírá žádný normativ ani jiný příspěvek na dítě.

Docházka:
(počet dní v týdnu)

Docházka:
(počet dní v týdnu)

Cena:
(za měsíc)

Cena:
(za měsíc)

2 dny ................................................................. 2 900,-
3 dny ................................................................. 3 800,-
4 dny ................................................................. 4 400,-
5 dní .................................................................. 4 900,-

2 dny .................................... 2 600,-
3 dny .................................... 3 800,-
4 dny .................................... 4 400,-
5 dní ..................................... 4 900,-

Stravování

Dítě si nosí z domu svačinu (dopolední i odpolední). Oběd je zajištěn ze školní jídelny z Jeseníku nad Odrou. Jídlo převážíme v termoboxu a je tedy zaručena jeho čerstvost a teplota.

Cena oběda je 60 Kč.

Elektronická prihláška:

Ideální je, pokud dítě navštěvuje LK minimálně 2x týdně a to dny po sobě jdoucí. Počet dní v týdnu, kdy bude fungovat LK, přizpůsobíme počtu dětí přihlášených na jednotlivé dny.
(ZDRAVOTNÍ / TĚLESNÉ / SMYSLOVÉ / JINÉ)
Mimo rodičů uvedených výše mohou dítě vyzvedávat tyto osoby (totožnost bude ověřena dle OP či jiného platného dokladu):
(výchovná specifika, individuální potřeby, povaha, talenty a záliby dítěte, strachy, fobie, rituály apod.)