O nás a našem klubu...

Lesní klub Na Slunci funguje na principu lesních mateřských škol. Děti provázíme s láskou a respektem jejich dětstvím v nejužším kontaktu s přírodou. Našim posláním je zajistit dětem bezpečné prostředí, kde si mohou hrát a rozvíjet svou fantazii a tvořivost.

„Věř lidem a oni budou věřit tobě, přistupuj k nim, jako by byli velcí, a oni vyrostou.“

Využíváme prvky přírodní, Montessori a Waldorfské pedagogiky, dostatečný prostor zde má volná hra a hra s přírodními materiály. Jednou týdně u nás probíhá zážitková výuka v anglickém jazyce. Velice důležitou součástí jsou rituály a pravidelný rytmus dne zajišťující dětem pocit jistoty a bezpečí. Náš pedagogický koncept vychází především z pozorování přírody v průběhu roku. Vracíme se k původním lidovým zvykům a tradicím a seznamujeme se s nimi.

Věnujeme se dětem od 3 let do nástupu školní docházky. Ve školním roce 2023/2024 fungujeme 3 dny v týdnu (středa až pátek) od 8 do 16 hodin. Provoz lesního klubu se může upravit dle přihlášených dětí. Zápis dětí do lesního klubu probíhá průběžně po celý rok.