Zahrada...

Většinu roku trávíme na zahradě v Blahutovicích, kde nám k odpočinku slouží jurta a zastřešená terasa. Na zahradě je k dispozici suchá kompostovací toaleta a várnice s teplou vodou sloužící k umývání rukou.

Pitnou vodu si dovážíme v barelech. Na zahradě stojí také týpí, které v tuto chvíli dětem slouží jako ukrýt při hrách. Spolu s dětmi postupně tvoříme permakulturní a přírodní zahradu, kde si můžeme hrát, tvořit, setkávat se a být spolu.

Dílna u Slunce...

V zimním období využíváme i zázemí Dílny U Slunce v Jeseníku nad Odrou. Dílna je prostor, kde se scházejí lidé zajímající se o stará řemesla. Více si o dílně můžete přečíst na jejich webu níže.

S dětmi se zde více věnujeme tvoření. Nejzajímavější částí programu v dílně je práce s ovčí vlnou. Ukazujeme dětem její zpracování od ovečky až po samotný výrobek. Děti chodí ke zvířatům, pomáhají o ně pečovat, v dílně si pak zkoušejí práci s ovčí vlnou – česání, tkaní, plstění apod. V příštím školním roce dílnu rozšíříme o montessori pracovnu.

Prostory v KCK

V roce 2023 jsme otevřeli Montessori dílničku v KCK (Komunitním centru Klášter). Dílnička se nachází v prostoru knihovny, kde jsme umístili Montessori pomůcky, které jsme získali darem od paní Pavly Kusé.

Díky tomuto daru jsme se posunuli zase o kousek dál, začali jsme propojovat to, co Marie Montessori považovala za velmi důležité, rozvíjet pohybovou i intelektuální část. V dílničce se děti soustředí na práci s pomůckami a umožňují jim jejich vlastní individuální rozvoj.

Dílnička je rozdělena na čtyři oblasti rozvoje – matematika, jazyk, smyslová část a svět kolem nás. Zároveň však nejde o Montessori školku v pravém slova smyslu, přece jen jsme lesní školka a část dne trávíme venku v přírodě. Průvodci se vzdělávají na kurzech přírodní pedagogiky a Montessori kurzech.

Sponzoři...

Pavla Kusá

Paní Pavla darovala lesnímu klubu montessori pomůcky. Díky těmto pomůckám rozšíříme dílnu o montessori pracovnu. V tuto chvíli se školíme, abychom pomůcky mohli smysluplně využít při práci s dětmi.

Velice si daru vážíme, děkujeme!

HITHIT

Rádi bychom poděkovali všem lidem, kteří nám přispěli při sbírce na stavbu jurty přes HITHIT, kde se nám podařilo vybrat 100 850,-.

Rodiče a dobrovolníci

Děkujeme všem rodičům a dobrovolníkům, kteří nám pomáhají se stavbou zázemí a podílejí se nemalou měrou na rozvoji tohoto komunitního projektu.

Děkujeme!